கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> திருவாலி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கோ சிவபெருமான் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ப சசிகலா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ சூரிய பிரபா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ ஸ்ரீமதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஐ ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கா பவானி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ம பத்மாவதி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ரா சுதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திருமதி க சாவித்திரி வெற்றி