கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> விளந்திடசமுத்திரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி செ ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ஆ ரஜினிகுமாா் வெற்றி
வார்டு 3 திரு அ அசரப் அலி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி த திலகவதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மோ சுமதி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச விஜயகுமாாி வெற்றி
வார்டு 7 திரு மு ராமலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ரா சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 9 திரு மு சையது சபீா் முகம்மது வெற்றி