கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> எடகுடிவடபாதி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ர தையல்நாயகி வெற்றி
வார்டு 2 திரு கா மதியழகன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வெ சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரெ ஆண்டாள் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சி சந்திரா வெற்றி
வார்டு 6 திரு கோ நந்தகுமார் வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 7 திருமதி சி இளவரசி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி இ மாலதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திருமதி ரா செல்வி வெற்றி