கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> கன்னியாக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு அ செந்தில் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு த ராமலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ உஷா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி வே ரம்யா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி செ சாந்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு ரா ஷண்முகம் வெற்றி