கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> காரைமேடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வீ காா்த்திக் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி மா ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ம நேசராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ ரூபா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஞா ஜான்சிராணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி நா தனிகொடி வெற்றி
வார்டு 7 திரு மு அனீஸ் தீன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு அ ஹாஜி முகம்மது வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ச ராஜேஸ்வாி வெற்றி