கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> காத்திருப்பு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி இ பாப்பாத்தி வெற்றி
வார்டு 2 திரு சி குமாா் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா மாலதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ சுதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வீ லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 திரு க ராமதாஸ் வெற்றி
வார்டு 8 திரு ஆ சுந்தரமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி க தேவிகா வெற்றி