கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> ஆச்சாள்புரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வே சண்முகபிரியா வெற்றி
வார்டு 2 திரு சி செல்லையன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு மா கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க தையல்நாயகி வெற்றி
வார்டு 5 திரு வெ சீனிவாசன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி அ தேவி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி சு பத்மா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி செ மாலதி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி பா அஜந்தா வெற்றி