கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> எருக்கூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க மைனாவதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜோ மேரிகிளாரா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி சை ஆரோக்கிய மேரி ஜெயா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ இமாக்குலேட் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி அ கவிதா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 7 திரு தி செல்வம் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ விஜி வெற்றி
வார்டு 9 திரு ரா ராஜா வெற்றி