கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> கோபாலசமுத்திரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி லெ பொற்செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 திரு சி குழந்தைவேல் வெற்றி
வார்டு 4 திரு தி கோபாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு செ கதிரவன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வெ கீதா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி சி பாக்கியலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 திரு மா சதானந்தன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு கோ பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி சி மாலதி வெற்றி
வார்டு 11 திருமதி க கௌசல்யா வெற்றி
வார்டு 12 திருமதி ம ராதிகா வெற்றி