கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> காட்டூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம இராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ஜெ வீரசுந்தரம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி பா ரேவதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ப பிரவீன்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சே விக்டோரியா வெற்றி
வார்டு 6 திரு ச பாலசுப்ரமணியன் போட்டி இன்றி தேர்வு