கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> கொடியம்பாளையம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா லலிதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு ப குழந்தைவேல் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி மா அனுசுயா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு க சூர்யா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு கோ தங்கமணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு கோ ராஜசேகர் போட்டி இன்றி தேர்வு