கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> கூத்தியம்பேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு சங்கீதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு சு சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மோ அம்சவள்ளி வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ ஆசைதம்பி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கு மகேஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு சா நெப்போலியன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு ச பூபதி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி இ ரோஸிலின் வெற்றி