கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> அகரஎலத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச சபிதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா ரேவதி வெற்றி
வார்டு 3 திரு க வீரமணி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி த கண்ணகி வெற்றி
வார்டு 5 திரு சௌ செல்வம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி ஆ கவிதா வெற்றி
வார்டு 7 திரு ர வினோத்குமார் வெற்றி
வார்டு 8 திரு ரா பிரசாத்குமார் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி கி மகேஸ்வாி வெற்றி