கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> மகேந்திரபள்ளி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திரு சு சக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 3 திரு வி செந்தில்நாதன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ப கோமதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ப கோமதி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ சங்கர் வெற்றி