கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> நல்லவிநாயகபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு உமா வெற்றி
வார்டு 2 திரு கோ செல்வகுமார் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி த ராதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா கலையரசி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஜெ பன்னீர் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கா வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி வெ பேபி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி சீ மங்கையர்கரசி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ம சுகந்தி வெற்றி