கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> ஒலையாம்புத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க முரளி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜெ ராஜலெட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி எ உமா வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா அருணா வெற்றி
வார்டு 6 திரு அ ஸ்டிபன்ராஜ் வெற்றி