கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> அகரவட்டாரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம ஜமுனா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 3 திரு மா ஜெயகுமார் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு அனுசுயா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மா பிரேமா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச வீரசெல்வி வெற்றி