கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> புளியந்துரை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச. மரகதம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி ர இந்திரா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திரு இ நடேசன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மா தமிழ்மணி வெற்றி
வார்டு 6 திரு க கலையரசன் வெற்றி