கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> சீயாளம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி யோ ராஜம் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மா செங்கமலதேவிகா வெற்றி
வார்டு 3 திரு கோ பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ஜெ பழனியப்பன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச பிரியா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ர கயல்விழி வெற்றி