கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> சோதியக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா மதிவாணன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஜி சக்கரவர்த்தி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா தமிழ்செல்வன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி ப சாந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ மாயாதேவி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ச ஷகிலா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ம ரம்யா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திரு பி பாரதிதாசன் வெற்றி