கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> திருக்கருகாவூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கா தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி வெ அனுசுயா வெற்றி
வார்டு 3 திரு க கனிச்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச சுந்தரி வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு ஹாஜாமுகதீன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மு கனிமா பர்வீன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி அ வள்ளி வெற்றி
வார்டு 8 திரு கோ சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு ம ஆனந்தன் வெற்றி