கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> வடரெங்கம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மோ முருகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி அ ரெஜினா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஶ்ரீ வைஜெயந்திமாலா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா வேணு வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச மோகனா வெற்றி
வார்டு 7 திரு சி இரவி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி க பிரியா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ம அலமேலு வெற்றி