கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> அளக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வீ சுடர்மணி வெற்றி
வார்டு 2 திரு செ வைத்தியநாதசுவாமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு ரா முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கு புஷ்பவள்ளி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி தி மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சு வாணிஶ்ரீ வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி மு மைதிலி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி க சத்யா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திருமதி கு வள்ளி வெற்றி