கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> வடகால்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு அ அப்துல்ஹமீது வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா விஜயா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கு உமா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு மு கமலக்கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி அ தமிழ்மணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி த சுமலதா வெற்றி