கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> ஆலாலசுந்தரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு சங்கரி வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ சந்திரசேகரன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா தேவேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி வே சுகந்திரவள்ளி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா ரெபேக்காள் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி தி மாலதி வெற்றி