கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> ஆரப்பள்ளம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஜீ மாலதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ பிரபு வெற்றி
வார்டு 3 திரு மா ரத்தினவேல் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க விஜயா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஆ சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 6 செல்வி நா சீத்தாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி நீ இளையராணி வெற்றி
வார்டு 8 திரு ஜெ புருஷோத்தமன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி அ அமிர்தஜோதி போட்டி இன்றி தேர்வு