கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> அரசூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா காமாட்சி வெற்றி
வார்டு 2 திரு க கார்த்திக் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வ கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா ரஞ்சித்குமார் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க தரணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி எம் நையானு போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு சி செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ நஜிமுனிஷா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி த மதியரசி வெற்றி