கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> சின்னதும்பூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு அ மன்னா்மன்னன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு த மாதவன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சி ரமணி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கோ சுமதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு அ வசந்த் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ந பன்னீா்செல்வம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 செல்வி சு வீரச்செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி ச எழிலரசி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி க குணவதி வெற்றி