கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> பிரதாபராமபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எஸ் செல்வி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மெ பவளவள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 திரு லெ ராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 திரு கு செல்வம் வெற்றி
வார்டு 5 திரு ச லோகநாதன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச சாந்தி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி கா பாலாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ரா அமுதா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி த ரம்யா வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி க அமராவதி வெற்றி
வார்டு 11 திரு ரெ ராஜ்கிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 12 திரு ப கலாநிதி வெற்றி