கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> புதுப்பள்ளி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கே.வீ இராஜேஷ் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ம மீனா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மா நாகலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வி சித்திரப்பிாியா வெற்றி
வார்டு 6 திரு ந துரைராசு வெற்றி
வார்டு 7 திரு மு வேலாயுதம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி மு காயத்ரி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ஆ ஜெயசுதா வெற்றி