கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> தன்னிலப்பாடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கா மணிவண்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி வி சித்ரா வெற்றி
வார்டு 3 திரு சோ ராஜிவ்காந்தி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 4 திருமதி டி வீரமணி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கோ அல்போன்ஸ்மோி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கு ஜீவாம்பாள் வெற்றி