கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> திருக்குவளை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு முரளி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ப ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி த சாந்தி வெற்றி
வார்டு 4 திரு க செல்வராசு வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஜோ சித்திரவள்ளி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச சுபா வெற்றி
வார்டு 7 திரு ந சிங்காரவேலு வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ர ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி சி சாந்தி வெற்றி