கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> இறையான்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வெ ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி கி கவிதா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஆ மோகன்தாஸ் வெற்றி
வார்டு 4 திரு இ முகமதுஆாிப் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி இரா கவிதா வெற்றி
வார்டு 6 திரு பி பாண்டியன் வெற்றி