கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> திருப்பூண்டி(மேற்கு)
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா சுகுணா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரெ ஆசைதம்பி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சு ஞானசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஜ ரொகையாம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஜ ரஜபுனிசா பேகம் வெற்றி
வார்டு 6 திரு மு முகம்மது ரபீக் வெற்றி
வார்டு 7 திரு த ஹாஜாமுயுனுதீன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி தா பா்வீன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு ரா மதியழகன் வெற்றி