கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> வேப்பஞ்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம ரம்யா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி அ உமா வெற்றி
வார்டு 3 திரு பொ சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு அ பாலசண்முகம் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு ரோஸ்லின்மோி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு செ மணிகண்டன் வெற்றி