கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> வேட்டைக்காரனிருப்பு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ இந்திராணி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி வே லதா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச சீதா வெற்றி
வார்டு 4 திரு நா சுதாகரன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வே செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ம ஜெயப்ரதா வெற்றி
வார்டு 7 திரு கோ ரவி வெற்றி
வார்டு 8 திரு பா கோபிநாத் வெற்றி
வார்டு 9 திரு டே விஜய்அமிா்தராஜ் வெற்றி