கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> எட்டுக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சு மோகன்தாஸ் வெற்றி
வார்டு 2 திரு நா முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சு காமாட்சி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி வே ராதிகா வெற்றி
வார்டு 5 திரு வீ வீரமணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வீ காந்திமதி வெற்றி