கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> காரப்பிடாகை(தெற்கு)
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு கஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க சித்ரா வெற்றி
வார்டு 3 திரு இரா வினோத் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி தி உதயா தினேஷ்குமார் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி அ விஜயா வெற்றி
வார்டு 6 திரு ந இயேசுநாதன் வெற்றி