கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> கீழப்பிடாகை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு த முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சி ஜெகநாதன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வ சந்திரா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு அன்னக்கொடி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கு லெட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி ச தவமணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு வே கமலஹாசன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி சு உமா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி கி லெட்சுமி வெற்றி