கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> கீழையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க அன்பரசி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ப அந்தோணிராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ காா்த்திகா வெற்றி
வார்டு 4 திரு அ சந்துரு வெற்றி
வார்டு 5 திரு சா வீரபெருமாள் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி லதா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி பா பிாியா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பா வனிதா வெற்றி
வார்டு 9 திரு சொ கருணாநிதி வெற்றி