கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> எருக்கை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வை பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சே புஷ்பலதா வெற்றி
வார்டு 3 திரு கு ஸ்ரீதர் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா தேவி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு மீரா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி நா கோமதி போட்டி இன்றி தேர்வு