கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> கிள்ளுக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி தி சத்யா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா சக்திவேலன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு இ ஸ்ரீதர் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சு உமா மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வி அன்புச் செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா ஆசையம்மாள் வெற்றி