கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> கொடியாளத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஆ முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி அ அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ஜெ மகேஷ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மோ தெய்வாணை வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பி ராமஜெயம் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ம கிருஷ்ணசாமி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி கு ரமணிபாய் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி நா வசந்தகோகிலம் வெற்றி