கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> கோயில்கண்ணாப்பூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரெ பானுமதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு வே மதிவாணன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மா மாதுமைநாயகி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச எலிசபெத் ராணி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ச தமிழரசன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மு லலிதா வெற்றி