கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> கூரத்தாங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வீ மேகலா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ந கவிதா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரெ நாராயணன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ச கந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா ரம்யா வெற்றி
வார்டு 6 செல்வி பா தனலெட்சுமி வெற்றி