கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> குருக்கத்தி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ சீதாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பி அபிநயா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 திரு கேர் சிவக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி செ சாவித்திாி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ப ரவிச்சந்திரன் வெற்றி