கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> குருமணாங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ கவிதா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா பிரபு வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா வளா்மதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம நாகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு இளங்கோவன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி இ கவிதா வெற்றி