கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> 75 அணக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ந தியாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா ராதிகா வெற்றி
வார்டு 3 திரு பி ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா மைதிலி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி த மணியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 திரு கி மாதவன் வெற்றி