கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> 64 மாணலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வை தாமோதரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சு சுமதி வெற்றி
வார்டு 3 திரு வே பன்னீா்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சி தவமணி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ப தீபா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ ராதிகா வெற்றி