கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> ஒக்கூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி செ சிவக்குமாரி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி ச பாலசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கு மீரா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கோ தேவிகா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மு புகழேந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பி மோனிகா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி க அஞ்சலை வெற்றி
வார்டு 8 திரு இ சுவாமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு பா உஷாராணி வெற்றி